Szanowni Państwo,

Zasady reklamacji opisane są w VIII punkcie Regulaminie sklepu. Poniżej znajduje się formularz reklamacyjny z którego mogą Państwo skorzystać.

 

 

Formularz

 

Miejscowość, data

 

                                                                                          Do

Pracownia Złotnicza Janusz Pudełko 31-146 Kraków, ul. Długa 18,

NIP: 676-002-89-64, REGON: 350540060

 

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………........../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                               Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Pracownia Złotnicza Janusza Pudełko powstała w 1990r.

 

Nasza firma zajmuje się handlem detalicznym wyrobów ze ze złota jak i ze srebra. Jednak przede wszystkim jesteśmy rzemieślnikami.

Dlatego większość wyrobów wykonujemy ręcznie w naszej pracownii. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, i jasno określamy czas wykonania oraz cenę.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownia Złotnicza

Janusz Pudełko

31-146 Kraków, ul. Długa 18

 

telefon: 12 430 01 87